U nas zrealizujesz BON Turystyczny

Bon turystyczny wspiera polskie rodziny i jednocześnie branżę turystyczną w okresie kryzysu wywołanego pandemią
COVID-19. To dokument elektroniczny uprawniający do kwoty 500 zł na każde dziecko, który możesz wykorzystać
aż do końca marca 2022 roku.

Z bonu turystycznego skorzystasz, jeśli posiadasz co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje więcej, bo 1000 zł.

Podobnie jak w programie „Rodzina 500 Plus”, bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów. Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal 6,5 miliona polskich dzieci, w tym także dzieci rodziców pracujących za granicą.

UWAGA!! Ważne

Bon turystyczny można zrealizować jedynie u podmiotów, które wpisały się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

Więcej informacji:
https://bonturystyczny.polska.travel

Spis podmiotów przyjmujących bon turystyczny:
https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zrealizowania bonu turystycznego.